گروه تحقیقاتی اشتغال و توانمندسازی زنان در سال ۱۳۸۴ با توجه به نیاز جامعه در استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود و بالقوه به عنوان زیر مجموعه‌ای از شرکت راهگشایی خلاق تأسیس شد. لازم به توضیح است که شرکت راهگشایی خلاق در سال ۱۳۸۱ با بهره‌گیری از دانش و تجربه اساتید و پژوهشگران مجرب دانشگاهی و کارشناسان خبره در زمینه آموزش، مشاوره و پژوهش در مباحث مدیریت، مدیریت منابع انسانی، توسعه نیروی انسانی، اقتصاد و بازاریابی، طراحی و اجرای سیستم‌های عملیاتی آغاز به کار نمود.

چشم‌انداز گروه تحقیقاتی ایجاد اشتغال و توانمندسازی زنان

بسترسازی برای ایجاد اشتغال و توانمندسازی زنان دانش‌آموخته از طریق اشاعه فرهنگ کارآفرینی و سهیم کردن زنان در فرایند توسعه ملی

مأموریت گروه تحقیقاتی ایجاد اشتغال و توانمندسازی زنان

ارائه خدمات مشاوره، آموزش، پژوهش و افزایش مهارت‌های علمی و کاربردی زنان به منظور مشارکت اثربخش آنان در فرایند توسعه کشور و ورود به بازارهای جهانی

نقاط قوت گروه تحقیقاتی توانمندسازی زنان

 • دسترسی به متخصصین، پژوهشگران دانشگاهی و کارشناسان و دست‌اندرکاران خبره در زمینه آموزش، مشاوره و پژوهش
 • بازار بالقوه دانش‌آموختگان دانشگاهی
 • چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور در جهت حمایت از بنگاه کوچک و متوسط و کارآفرینان
 • حمایت مالی کوتاه مدت و بلندمدت سازمان‌های علاقه‌مند به توسعه و توانمندسازی زنان و جوانان در سطح ملی و جهانی

ارزش‌های گروه تحقیقاتی ایجاد اشتغال و توانمندسازی زنان

 • توانمندسازی زنان
 • تقسیم دانایی
 • ایجاد تحول فردی، سازمانی و اجتماعی
 • توسعه خودآگاهی
 • توسعه فرهنگ کارآفرینی

فعالیت‌های گروه تحقیقاتی ایجاد اشتغال و توانمندسازی زنان

 • انجام مطالعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی
 • ارائه آموزش‌های شایستگی محور: سخنرانی، سمینار، کارگاه‌های آموزش و پژوهشی
 • اشاعه فرهنگ کارآفرینی از طریق آموزش و ارائه تجارب موفق داخلی و خارجی
 • جذب و تأمین نیروی انسانی متخصص و کارشناسان پژوهشی مورد نیاز واحدهای دانشگاه
 • ارائه خدمات مشاوره‌ای
 • تهیه طرح کسب و کار
 • ایجاد مهارت‌های لازم برای تصمیم‌گیری در مشاغل مدیریتی
 • ایجاد بانک اطلاعاتی، طراح سیستم‌های اطلاع‌رسانی و شبکه‌سازی
 • انتشار کتاب، جزوه و بروشور برای دستیابی زنان به اطلاعات علمی و کاربردی روز