تیم با تجربه و دانشگاهی ما آمادگی حمایت از فعالیتهای تحقیقاتی در قالب مشاوره و اجرای پروژه های پژوهشی را دارد. با بیش از ۲۵ سال سابقه، تیم مشاوره ما که ترکیبی است از اساتید دانشگاه و متخصصین مجرب، راه حل های نو و علمی را برای حل اثر بخش مسائل سازمانی و کسب و کار ارائه می نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.