تیم تحقیقاتی ما آمادگی دارد تا با اتخاذ روشهای علمی و نظام مند تحقیق، شما را در انجام و اجرای پروژه ها با اهداف و کاربردهای دانشگاهی یا حرفه ای حمایت نماید.

 پیاده سازی مسوؤلیت اجتماعی شرکت در گروه صنعتی شار ۱۳۹۳
 مجری طرح “بررسی زمینه‌های پیدایش تخلفات پرسنلی و ارایه راهکارهای کاربرد به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات” در بانک ملی ایران ۱۳۹۰
بررسی نقش اجتماعی-فرهنگی زنان در ارتقای کیفی زیست شهری، شهرداری مشهد ۱۳۸۹
 مجری طرح پژوهشی ” شناسایی فرهنگ سازمانی و وضع موجود اخلاق حرفه­ای بانک توسعه صادرات ایران به منظور تدوین منشور اخلاقی بانک”  ۱۳۸۸
 مجری طرح  توانمند سازی زنان تحصیل کرده سرپرست خانواده، کارفرما بانک جهانی،

  پیاده سازی در کشورهای منا (خاورمیانه و شمال افریقا)

۲۰۰۸
 مجری طرح مطالعاتی” بررسی مسائل و راهکارهای ایجاد اشتغال با تاکید بر دو محور کار از راه دور و کار در خانه”  به سفارش موسسه کار و تاْمین اجتماعی ۱۳۸۵ 
 مجری طرح اشاعه فرهنگ کارآفرینی: برگزاری کارگاه‌های آموزشی در امین شهر، رفسنجان ۱۳۸۵
 مجری طرح پژوهشی بهینه کاوی شاخص‌های مدیریت منابع انسانی در شرکت فولاد مبارکه ۱۳۸۵
 مجری طرح پژوهشی نیاز سنجی آموزشی در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ۱۳۸۴
 همکار در طراحی، برنامه‌‌ریزی، و اجرای کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی زنان کارآفرین ایران با انجمن زنان مدیر کارآفرین ۸۲-۱۳۸۳
 مجری طرح تدوین استراتژی‌های اشتغال مدیریت زنان در وزارت نیرو ۱۳۸۳
 مجری طرح پژوهشی “ارزش کارخانگی و نحوه محاسبه آن در تولید ناخالص ملی” ۱۳۸۲
 همکار اصلی در طرح پژوهشی “نقش زنان در ارتقای محیط زیست و توسعه پایدار” ۱۳۸۲
 همکار اصلی در طرح پژوهشی “طراحی نظام بازنشستگی مطلوب و مناسب در  شرکت فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۸۲
 همکار اصلی در طرح پژوهشی “بررسی تجارب جهانی در زمینه آموزش مسائل بازیافت و تفکیک از مبدأ (کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته) ۱۳۸۱
 مجری طرح “پژوهشی نقش زنان در فرآیند توسعه پایدار” ۱۳۸۱
 مجری طرح پژوهشی “بررسی راه‌ها و فرصت‌ها و محدودیت های اشتغال جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی از ترغیب کار آفرینی و خود اشتغالی ۱۳۸۰
– مجری طرح “پژوهشی ارائه راهکارهای مناسب برای پرورش خلاقیت زنان شاغل در بخش های دولتی، مورد  بررسی سه وزارتخانه آموزش و پرورش، وزارت علوم  و تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” ۱۳۸۰
– همکار اصلی در طرح پژوهشی “بررسی و مقایسه موفقیت تحصیلی دانشجویان که از توالی رشته در دوره کارشناسی ارشد برخوردارند با دانشجویانی که فاقد توالی رشته‌اند” ۱۳۸۰
– مجری طرح پژوهشی بررسی “وضعیت دانشجویان دختر در مقایسه با دانشجویان پسر در دانشگاه‌های ایران”      ۱۳۸۰
– مجری و طراح “الگوی مطلوب اشتغال زنان در بخش‌های دولتی” (برنامه ریزی استراتژیک اشتغال زنان)        ۱۳۷۹
– مدیر اجرایی طرح “پژوهشی بررسی مسئله اشتغال زنان در بخش های دولتی”     ۱۳۷۹
– مجری طرح “بررسی موانع و مشکلات موجود در اشتغال زنان در بخش های دولتی” ۱۳۷۹